Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Tieto zásady používania súborov cookies popisujú rôzne typy súborov cookies, ktoré sa používajú v súvislosti s našou webovou stránkou.

Čo sú súbory cookies?

"Internetový súbor Cookies" (termín známy a ako "cookies prehliadača" alebo "HTTP cookies" alebo "cookies") je malý súbor, ktorý sa skladá z písmen a čísel, ktoré budú uložené v počítači, koncovom mobilnom alebo inom zariadenie používateľa, prostredníctvom ktorého používateľ pristupuje na internet.

Cookies sú inštalované prostredníctvom žiadosti emitovanej webovým serverom do prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Súbory cookies po inštalácii majú dlhú životnosť určenú, zostávajú "pasívne" v tom zmysle, že neobsahujú softvérové vírusy alebo spyware a nebudú mať prístup k informáciám o hardwerovom ovládači používateľa, v ktorého zariadení boli nainštalované.

Zmeňte svoj súhlas, Zrušiť súhlas

Aké typy a prečo používame súbory cookies?

• Technické (nevyhnutné): Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť, na uloženie Vašich prihlasovacích údajov atď.).

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
laravel_session Laravel Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
cookies Laravel Informácia o potvrdení/zamietnutí súhlasu s používaním cookies 1 rok HTTP Cookie


Preferenčné: Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť Vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok. Napríklad Vaše preferencie nám umožňujú zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre vás vhodný. Pomáha nám to tiež zabrániť tomu, aby sme Vám zobrazovali služby, ktoré nemusia byť dostupné vo Vašom regióne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
_$Maps_centerLatitude_expiration ockorzo.sk Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. Persistent HTML Local Storage
_$Maps_centerLongitude_expiration ockorzo.sk Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. Persistent HTML Local Storage
_$Maps_zoom_expiration ockorzo.sk Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. Persistent HTML Local Storage
_EDGE_V Microsoft This cookie is used in context with the Bing-Map integration on the website. The cookie is necessary for some map-features. 1 rok HTTP Cookie
centerLatitude ockorzo.sk Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. Persistent HTML Local Storage
centerLongitude ockorzo.sk Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. Persistent HTML Local Storage
zoom ockorzo.sk Used in context with the website's map integration. The cookie stores user interaction with the map in order to optimize its functionality. Persistent HTML Local Storage


Štatistické: Tieto technológie nám umožňujú vytvoriť a spracovať anonymné štatistiky o využívaní našich služieb, aby sme ich mohli prispôsobiť Vašim potrebám. To nám umožňuje napríklad určiť, ako môžeme naše webové stránky ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
_dc_gtm_UA-# ockorzo.sk Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. 1 deň HTTP Cookie
_ga ockorzo.sk Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 roky HTTP Cookie
_gid ockorzo.sk Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 deň HTTP Cookie


Marketing: Tieto technológie nám umožňuje zobrazovať reklamný obsah, ktorý je pre Vás vhodný, na základe analýzy Vášho spôsobu používania stránok. V tejto súvislosti je možné Váš spôsob používania sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehľadávačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Used by Facebook to control the loading of a Facebook Pixel script tag. 1 deň HTTP Cookie
_SS bing.com Zhromažďuje informácie o správaní návštevníkov na viacerých webových stránkach - tieto informácie sa používajú na webových stránkach s cieľom optimalizovať relevantnosť reklamy. Cookie tiež umožňuje webovej stránke určiť, ako sa návštevník dostal na webovú stránku. Session HTTP Cookie

Aké kategórie údajov spracúvame ?

Technické (nevyhnutné):

Evidencia typov cookies, s ktorými užívateľ vyjadril súhlas.

Preferenčné:

Nastavenia, ktoré sa používajú na optimalizáciu výstupov.

Štatistické:

Pseudonymizované profily používateľov s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:

typ prehliadača / verzia,

použitý operačný systém,

tzv. „refferer URL“ (predtým navštívená webová stránka),

IP adresa zariadenia a názov zariadenia,

čas požiadavky servera,

individuálne užívateľské ID a zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).

IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe. Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe.

Marketing:

Pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:

IP adresa,

individuálne užívateľské ID,

potenciálny záujem o produkt,

zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).

IP adresy sú pravidelne anonymizované, takže ich vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe. Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe. V prípade potreby zdieľame ID používateľa a súvisiace profily používania s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí

Právny základ

Právnym základom pre použitie technických (nevyhnutné) súborov cookies je náš oprávnený záujem na tom, aby sme mohli webovú stránku zobrazovať v plnom rozsahu a s plnou funkcionalitou.

Právnym základom pre používanie cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies (a podobných nástrojov) je Váš súhlas.

Váš súhlas môžete odvolať / upraviť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti v časti Potvrdiť výber. Odstránením zodpovedajúcich zaškrtávacích políčok môžete rýchlo a jednoducho odvolať svoj súhlas s príslušným účelom spracovania.

Príjemcovia/kategórie príjemcov

V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní využívame špecializovaných poskytovateľov služieb. Všetky spoločnosti uvedené vyššie ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

Ak je v stĺpci „Platnosť“ uvedené „Persistent“, cookies sa ukladajú natrvalo až do odvolania príslušného súhlasu. Ak je v stĺpci „Platnosť“ uvedené „Session“, doba uchovávania je obmedzené na príslušnú návštevu webovej stránky a končí, keď je prehliadač zatvorený.

Ako spravovať cookies moduly?

Odmietnutie používania súborov cookies

Technické nevyhnutné súbory cookies nie je možné zakázať, pretože by to mohlo ovplyvniť funkčnosť webovej lokality. Súbory cookies tretích strán môžete spravovať v nastaveniach prehliadača.

Vypnutie a/ alebo vymazanie cookies vo vašom prehliadači

Nastavenia súborov cookies môžete zmeniť pomocou internetového prehliadača. Váš internetový prehliadač vám umožní upraviť nastavenia súborov cookie. Takéto nastavenia sú zvyčajne k dispozícii v menu prehliadača: "možnosti", "nástroje" alebo "preferencie" menu. Môžete si tiež prezradiť "Pomocník" menu vášho prehliadača. 

Rôzne prehliadače môžu na zakázanie súborov cookie používať rôzne mechanizmy:

Nastavenia súborov cookie v Internet Explorer - https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Nastavenia súborov cookies v Microsoft Edge

Nastavenia súborov cookies vo Firefox

Nastavenia súborov cookies v Chrome for Desktop 

Nastavenia súborov cookies v Chrome for Android

Nastavenia súborov cookies v Safari - https://support.apple.com/en-us/HT201265

Pokiaľ ide o nastavenia prehliadača na vymazanie aplikovaných súborov cookies, platia rovnaké zásady ako v prípade deaktivácie nových súborov cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Postupujte podľa pokynov prehliadača, ako je uvedené vyššie. K dispozícii sú online nástroje zabezpečujúce odstránenie všetkých súborov cookies, ktoré zostali na základe navštívených webových stránok, ako sú www.allaboutcookies.org. Pri návšteve našich webových stránok z iných počítačov, uistite sa, že si upravíte nastavenia.

ÚPRAVY TOHTO OZNÁMENIA O MODULOCH COOKIES

Tieto Zásady používania súborov cookies boli zmenené a doplnené dňa 02.02.2021.